Ob vse večjem porastu cen energentov in energije so podpisnice pisma opozorile, da je jedrska energija dostopen, stabilen in neodvisen vir energije, ki bi lahko varoval evropske potrošnike pred poskokom cen.

"Porast cen energije je pokazal tudi, kako pomembno je čim hitrejše zmanjšanje naše energetske odvisnosti od tretjih držav," države pišejo v pismu, ki ga je povzel portal Euronews. Prepričane so tudi, da je nujna raznolika dobava energije.

K pismu je pozvala Francija, med podpisniki pa je še devet drugih držav, ki se večinoma že zanašajo vsaj delno na jedrsko energijo, ob Sloveniji so to še Bolgarija, Češka, Finska, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška in Romunija.

"Za energetsko neodvisnost je jedrska energija ključnega pomena. Vedno več držav EU se tega zaveda," je danes tvitnil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Več kot 90 odstotkov zemeljskega plina v EU je od tujih uvoznikov, največja je Rusija. Velika odvisnost naj bi tako bil eden glavnih razlogov za porast cen na področju energije. Jedrske elektrarne sicer proizvedejo okoli 26 odstotkov vse elektrike v Evropski uniji.

Evropska komisija je že oblikovala katalog z viri t. i. zelene energije, ki bi jih koristili v prihodnje, med njimi so sončna, vetrna in geotermalna energija, na seznamu pa ni jedrske energije. Kljub nujnosti boja proti podnebnim spremembam se države članice EU še niso uspele uskladiti, ali velja jedrska energija za zeleno ali ne.