Čisti prihodki od prodaje so porasli za 2,5-krat, na 3,2 milijona evrov. FFO, ki bo osnova za delitev dividend, je znašal 2,38 milijona evrov.

Družba, ki je nastala z oddelitvijo nepremičnin iz družbe Union Hoteli oz. zdaj Union Hotels Collection, večino prihodkov ustvari z najemninami. Kot je danes v predstavitvi rezultatov dejal izvršni direktor Equinoxa Matej Rigelnik, so z dolgoročnimi pogodbami o oddaji manj podvrženi nihanjem in s tem manj tveganjem.

Družba je junija s špansko skupino Grupo Hotusa sklenila pogodbo o oddaji hotelov Grand hotel Union, Hotel Lev in uHotel v najem za 20 let z možnostjo dvakratnega podaljšanja za pet let, v tem obdobju je predviden priliv od najemnine vsaj 110 milijonov evrov. Dogovorjen je še variabilni del najemnine, ki bo odvisen od poslovanja. Julija pa so z latvijsko skupino Mogotel Hotel Group sklenili pogodbo o oddaji za 20 let hotelov The Fuzzy Log in Hotel Central (slednjega prek povezane družbe IP Central), ocenjena najemnina za oba hotela v tem obdobju znaša 12 milijonov evrov.

Kazalec FFO (Funds From Operations) – po navedbah družbe najširše spremljani kazalnik poslovanja nepremičninskih družb, ki je izračunan kot čisti poslovni izid družbe, h kateremu se prišteje amortizacija in od katerega se odštejejo ali prištejejo vsi enkratni dogodki v poslovnem letu – je v polletju znašal 2,38 milijona evrov oz. 1,33 evra na delnico.

Družba dividend letos ne sme izplačati, saj je tudi pravni naslednik družbe Union Hoteli, ki je prejela državno pomoč med epidemije covida-19. Kot je povedal predsednik upravnega odbora Peter Krivc, je strateški cilj, da bo družba za dividende namenila okoli 50 odstotkov FFO posameznega leta.

Za letos je načrtovan FFO na delnico 2,65 evra, ki bo po Krivčevih besedah dosežen in zelo verjetno tudi presežen. Dolgoročna najemna pogodba bo imela namreč tudi že kratkoročen vpliv. Rigelnik je dodal, da bi lahko skupščino, na kateri bi odločali o delitvi dividend za letos, sklicali že za januar 2023.