Vsem zavezancem, ki bi se odločili za tak način plačevanja, svetujejo, da prijavo na prejem e-računa v svoji spletni banki oddajo vsaj do 13. februarja letos. Tak način plačila trenutno uporablja že skoraj 7000 davčnih zavezancev, so dodali.

Po pojasnilih Fursa se na podlagi izdanega e-računa, ki je davčnemu zavezancu poslan v spletno banko, z enim plačilnim nalogom lahko poravna več obveznih dajatev, ki zapadejo v plačilo isti dan in se sicer plačujejo na različne račune.

"Na primer samostojni podjetnik lahko na ta način enostavno in pregledno poravna šest obveznih dajatev, ki zapadejo v plačilo 20. v mesecu, med njimi tudi obvezni zdravstveni prispevek," so zapisali v sporočilu, ki so ga objavili na svoji spletni strani.

Z e-računom bo mogoče skupaj s prispevki za socialno varnost plačati tudi obvezni zdravstveni prispevek. Njegovo plačilo zapade v plačilo 20. februarja, če bo Finančna uprava 15. februarja razpolagala z veljavno prijavo na prejem e-računa, so pojasnili. Zavezancem, ki bi se odločili za tak način plačevanja, zato svetujejo, da prijavo na prejem e-računa oddajo vsaj do 13. februarja.