Namenjene so financiranju projektov zelene preobrazbe, za katere nameravajo do leta 2026 nameniti približno 100 milijonov evrov.

Obveznice so v prvi prodaji ponudili povabljenim vlagateljem. Ti so izrazili interes v skupni višini 112 milijonov evrov, kar je za 62 milijonov evrov preseglo končno nominalno velikost izdaje. "To potrjuje zaupanje in podporo slovenskih investitorjev družbi Gen-I in posledično napovedanim projektom zelene preobrazbe, financiranju katerih je namenjena ta izdaja," so sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

Zelene obveznice v apoenih po 100.000 evrov so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri Centralni klirinško depotni družbi KDD. Gen-I bo pripravil prospekt za njihovo uvrstitev v trgovanje na Ljubljanski borzi in ga predložil Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

To je druga izdaja zelene obveznice ene izmed družb skupine Gen-I. V letu 2017 je družba Gen-I Sonce izdala prvo slovensko zeleno obveznico, s katero so zagotovili 14 milijonov evrov za namene financiranja zelene energije in projektov, ki povečujejo energetsko učinkovitost. "Zeleno financiranje prek kapitalskega trga ohranjamo kot edina nefinančna institucija v Sloveniji," so navedli.

Skupina Gen-I je leta 2023 po nerevidiranih podatkih ustvarila nekaj manj kot 2,9 milijarde evrov prihodkov in 24,8 milijona evrov čistega dobička. Letos v skupini načrtujejo 3,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 23 milijonov evrov.