Ljudske obveznice, ki jih bo država izdala prvič doslej, so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Njihova ročnost bo tri leta, letna obrestna mera bo znašala 3,4 odstotka, v izplačilo pa bodo zapadle konec februarja 2027.

Dostopne so na 260 vpisnih mestih po državi, in sicer prek petih distributerjev, to so banke NLB, Nova KBM, BKS in SKB ter borznoposredniška družba Ilirika. Vpisovanje se je začelo 1. februarja in traja še do petka do 12. ure. Za oddajo naročila za nakup obveznic mora vlagatelj pri banki ali borznoposredniški hiši odpreti trgovalni račun vrednostnih papirjev, če ga seveda še nima.

Vsak lahko vpiše za najmanj 1000 evrov in za največ 100.000 evrov obveznic. Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljansko borzo, omejitev glede obsega trgovanja ne bo.

Kakšen je bil odziv fizičnih oseb v prvih dneh vpisovanja obveznic, finančni minister Klemen Boštjančič v ponedeljkovi izjavi za medije ni razkril. Dejal je le, da vpis poteka dobro. "Zelo me veseli, da vpis teče dobro in da je zelo velik odstotek odprtja novih trgovalnih računov," je povedal.

Da se za nakup ljudskih obveznic odločajo ljudje, ki do zdaj niso trgovali z vrednostnimi papirji, se zdi Boštjančiču zelo pomembno. Vodi namreč k eni od strateških prioritet finančnega ministrstva, to je prispevati k razvoju kapitalskega trga, ki je v Sloveniji eden najbolj nerazvitih v Evropi.

Z izdajo ljudskih obveznic želijo poleg tega zagotoviti dodatna sredstva za državni proračun, prispevati k večjemu finančnemu opismenjevanju prebivalcev ter aktivirati del vlog gospodinjstev, ki so zdaj v bankah.

Slovenija bo obveznice uradno izdala prihodnji petek, 23. februarja, na Ljubljansko borzo pa bodo predvidoma uvrščene 27. februarja.