Število zaposlenih je ostalo približno enako kot predlani, število samozaposlenih je poraslo za dobre tri odstotke, število brezposelnih je bilo nižje za skoraj desetino.

Kot je danes objavil državni statistični urad, je število samozaposlenih glede na predlani naraslo za 3,4 odstotka na 123.000, število zaposlenih je ostalo pri 848.000, število pomagajočih družinskih članov pa je padlo za 3,5 odstotka na približno 19.000.

Brezposelnih je bilo okoli 38.000 oseb ali devet odstotkov manj kot leta 2022. V primerjavi z letoma 2020 in 2021, ki ju je zaznamovala epidemija covida-19, je bilo lani brezposelnih manj za 27 oz. 22,5 odstotka.

Stopnja brezposelnosti se je v primerjavi s predlani znižala za 0,4 odstotne točke na 3,7 odstotka. Najnižja je bila med terciarno izobraženimi (2,1 odstotka), najvišja pa med osebami z največ osnovnošolsko izobrazbo (8,7 odstotka).

Znižala pa se je tudi stopnja delovne aktivnosti – padla je za 0,2 odstotne točke na 56,4 odstotka. Najvišja je bila med posamezniki s terciarno izobrazbo (78,5-odstotna), najnižja pa med osebami z največ osnovnošolsko izobrazbo (23,5 odstotka).

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (12 mesecev in več) je znašala 1,5 odstotka ali 0,2 odstotne točke manj kot leto prej in 0,6 odstotne točke manj kot v 2021. Stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (24 mesecev ali več) pa je bila 0,7-odstotna in se je v primerjavi s predlani znižala za 0,1 odstotne točke, v primerjavi z 2021 pa za 0,2 odstotne točke.

Med delovno aktivnimi so bili tudi podzaposleni, tj. osebe, katerih delovni čas je bil krajši od polnega, vendar bi si želele delati več in so bile za to tudi takoj na voljo. Lani je bilo takšnih oseb okoli 12.000 ali za 0,1 odstotka več kot leto prej. Njihov delež med vsemi delovno aktivnimi pa je ostal enak kot v 2022, 1,2-odstoten. Med podzaposlenimi je bilo približno dve tretjini žensk (67,6 odstotka). Več podzaposlenih je bilo v vzhodni Sloveniji (54,8 odstotka) kot zahodni Sloveniji (45,2 odstotka).