Na seji so nadzorniki potrdili tudi polletno poslovanje; Nama je na ravni skupine imela slabih 214.000 evrov čistega dobička.

Nova predsednica Namine uprave Erman je bila med letoma 2018 in 2021 že njena članica, nato pa je prevzela vodenje hčerinske trgovinske družbe Nama In. Direktorica te bo ostala tudi po prevzemu mesta predsednice uprave družbe Nama, so v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisali v družbi.

Nadzorniki so danes potrdili tudi nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju, ki ga je podjetje prav tako objavilo na spletnih straneh borze. Nama je imela na ravni skupine 4,44 milijona evrov prihodkov od prodaje blaga in storitev, potem ko so ti v enakem lanskem obdobju znašali 4,42 milijona evrov. Še slabih 893.000 evrov je bilo prihodkov od najemnin.

Dobiček iz poslovanja je znašal slabih 250.000 evrov, v prvem polletju lani pa je znašal nekaj več kot 133.000 evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri slabih 214.000 evrih, v enakem lanskem obdobju pa je nanesel slabih 115.000 evrov.

Družba Nama je v polletju ustvarila 1,41 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, potem ko jih je v enakem obdobju leta 2022 1,37 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 720.500 evrov, v enakem lanskem obdobju se je ustavil pri 414.000 evrov.

"Poslovanje skupine Nama so na začetku leta 2023 zaznamovali visoki inflacijski pritiski in podražitve osnovnih dobrin in energentov. Razpoložljiv dohodek gospodinjstev za nenujne nakupe se je skozi celotno obdobje postopoma zniževal, kar je vplivalo zlasti na poslovanje trgovinske dejavnosti skupine Nama," je v uvodu nerevidiranega poročila zapisala odhajajoča predsednica uprave Kozjek.

Še močnejši vpliv na poslovanje trgovinske dejavnosti so imele po njenih besedah vremenske razmere; nadpovprečno toplim zimskim mesecem sta sledila izrazito hladna in deževna meseca april in maj, kar je negativno vplivalo na prodajo trgovskega blaga in posledično na ustvarjeno maržo.