Vrhovno sodišče je namreč pritrdilo stališču informacijskega pooblaščenca, da ima prevladujoč interes javnosti prednost pred poslovno skrivnostjo, je danes sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Na podlagi vladnega sklepa iz februarja 2019 je takratna Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) zasegla delnice Istrabenz Turizma, ki je imel v lasti šest hotelov v Portorožu, in pobotala terjatve, ki jih je imel DUTB do holdinga Istrabenz. Po sprejetju naložbenega dokumenta za naložbo v družbo Istrabenz Turizem je DUTB ustanovil namensko družbo, iz katere naj bi nastal sklad turističnih naložb države, in nanjo prenesel te delnice.

Informacijski pooblaščenec je takrat v pritožbenem postopku izdal odločbo, s katero je ugodil pritožbi prosilke zoper odločbo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da mora razkriti ta naložbeni dokument. Po mnenju pooblaščenca dokument sicer predstavlja poslovno skrivnost, a javni interes za njegovo razkritje prevlada nad interesom ohranitve varstva poslovne skrivnosti.

Upravno sodišče je v sodbi sledilo stališču pooblaščenca in opozorilo, da varstvo poslovne skrivnosti ni absolutno. Temu je sledilo tudi vrhovno sodišče, ki je s sklepom zavrglo zahtevo za revizijo in zahtevo za izdajo začasne odredbe. "To odločitev pozdravljamo in upamo, da ji bo ministrstvo v novi sestavi sledilo ter prosilki dokument nemudoma posredovalo," je zapisala Prelesnik.

Kot so pojasnili, je informacijski pooblaščenec pri tehtanju sorazmernosti med načelom svobodne gospodarske pobude in seznanitvijo z informacijo javnega značaja, pretehtal, da prevlada pravica javnosti, da se celovito seznani z informacijo o nameravani strateški državni naložbi, na tako pomembnem področju, kot je turizem, ki bo imela pomembne gospodarske učinke.