"Predloge skupine strokovnjakov bomo pri pripravi novega zakona podrobno preučili in po potrebi opravili še dodatno razpravo," so zapisali.

"Določene procesne spremembe zahtevajo še dodaten premislek," so komentirali predlog, ki ga je skupina neodvisnih pravnih strokovnjakov, angažirana s strani Banke Slovenije, predstavila v petek. Ti predlagajo državi, naj ustanovi sklad, zoper katerega bi bančni razlaščenci lahko vložili tožbe, s katerimi bi zahtevali plačilo odškodnine.

Kot so dodali na ministrstvu, je ključno, da se zagotovi učinkovit sodni postopek, v okviru katerega bo v razumnem času prišlo do dokončne presoje o tem, ali so bili vsi postopki zadnje bančne sanacije izvedeni zakonito in ob upoštevanju načela, da noben upnik banke pri tem ni bil na slabšem, kot bi bil v primeru stečaja banke.

Na ministrstvu so pred odločitvijo ustavnega sodišča, ki je zaradi neustavnosti razveljavilo zakon, s katerim je država želela poplačilo odškodnine po izbrisih lastnine fizičnih oseb v saniranih bankah naložiti Banki Slovenije, vzpostavili medresorsko delovno skupino. Njen namen je bil pripraviti predlog procesnih dodelav sodnega postopka na podlagi tega zakona, da bi bil bolj učinkovit in optimiziran za nekdanje imetnike in sodišče, so navedli.