Dražba bo 16. februarja v Ljubljani, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.

Glavnino premoženja predstavljajo proizvodne hale s pisarnami, na dražbi pa bo kot celota ponujeno premoženje, ki po sklopih predstavlja še proizvodne prostore za izdelavo specialnih gnojil, upravno stavbo, trgovino, skladišče v razpadajočem stanju, regalno skladišče, stavbo v fazi obnove, skladišče nevarnih snovi, cisterne za fosforno kislino in garaže.

Ruško podjetje, ki je v postopku stečaja od julija 2021, je delovalo na področju proizvodnje in prodaje gnojil, substratov, sredstev za varstvo rastlin in semen ter je bilo že leta 2013 tik pred stečajem. Takrat mu je vlada dodelila 800.000 evrov državne pomoči, leto pozneje pa še dodatnih 1,5 milijona evrov.

Stečajni upravitelj je njeno premoženje nazadnje ponudil na dražbi lani. Izklicno ceno je takrat določil pri malenkost manj kot štirih milijonih evrov, toda do izteka roka 24. avgusta ni nihče vplačal varščine.

Je pa lani jeseni na dražbi prodal bencinski servis na lokaciji Bezena, za katerega je izklicno celo določil pri nekaj več kot enemu milijonu evrov in zanj iztržil 850.000 evrov. V stečajno maso je nakazal tudi že 118.340 evrov kupnine od prodaje nekaj več kot 6000 kvadratnih metrov velikega zemljišča in igrišča za tenis v Rušah.

Prav tako je Kozelj že uspešno unovčil najbolj znano blagovno znamko propadlega ruškega podjetja Cvetal. Njen lastnik je postalo podjetje Agrolit iz Litije, ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo izdelkov za nego in prehrano rastlin. Zanjo je podjetje v lasti družine Grošelj, ki zaposluje okoli 85 ljudi, odštelo 103.000 evrov.

Predlog za stečaj podjetja v lasti Veselina Djurovića, ki je bilo že nekaj let v finančnih težavah in je bilo deležno tudi državne pomoči, je januarja 2021 kot upnik vložilo podjetje Alos, ki se ukvarja z upravljanjem naložb in je odkupilo terjatve družbe Ledava, ta pa jih je že pred nekaj leti odkupila od NLB-ja.

Upnik se je za vložitev zahteve odločil, ker ruško podjetje ni poravnalo svojih obveznosti in je zamujalo z izplačilom dolga po kreditnih pogodbah, prav tako pa ni izpolnilo obveznosti iz leta 2013 pravnomočno potrjene prisilne poravnave.