Predčasno izplačilo glavnice in še neplačanih obresti bo izvedeno na peto obletnico izdaje, 6. maja 2024, so sporočili iz banke.

Obveznice bo predčasno izplačala na podlagi pridobljenega dovoljenja Evropske centralne banke, so navedli v današnjem obvestilu na spletni strani Ljubljanske borze.

Nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 4,2 odstotka letno za prvih pet let od izdaje. Po tem obdobju pa bi bila kuponska obrestna mera določena na osnovi takrat veljavne referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic.

Kot so ob izdaji navedli v banki, je bila prodaja obveznic osredotočena na slovenski trg, v njej pa so sodelovali tudi mednarodni vlagatelji. Skladno z danimi zavezami Evropski komisiji je šlo za z državo nepovezane vlagatelje, katerih struktura je razpršena.

NLB se je z izdajo teh obveznic, ki pod oznako NLB27 kotirajo na Ljubljanski borzi, vrnil h kapitalskemu financiranju s podrejenimi obveznicami, potem ko so bile podrejene obveznosti banke pri njeni sanaciji konec leta 2013 izbrisane in so vlagatelji ostali brez dela svojih naložb.