Kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, gre za pomemben mejnik, saj so si za zakonsko ureditev področja rokodelstva prizadevali 20 let.

Kot je po navedbah zbornice poudaril predsednik sekcije za domačo in umetnostno obrt Jernej Bortolato, so z opredelitvijo rokodelstva in rokodelskih znanj dobili tudi podlago za urejanje preostale področne zakonodaje te obrtne dejavnosti.

V Sloveniji je registriranih približno 400 rokodelcev, kar po navedbah zbornice pomeni, da gre za izumirajočo obrt. "Zato je še toliko bolj pomembno, da zagotovimo ustrezen prenos znanj na mlajše generacije in izboljšamo pogoje dela rokodelcev, saj bomo le tako lahko ohranili ta segment naše kulturne dediščine," so poudarili.

Pri pripravi predloga zakona, katerega namen je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine, je sodeloval tudi OZS. Poleg njega ter ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so bili po navedbah ministrstva vključeni še rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Slovenski etnografski muzej.

Zakon uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ki se uresničuje prek zaščite rokodelcev oziroma s podeljevanjem naziva vrhunski rokodelec ter prek zaščite rokodelskih izdelkov oziroma z njihovim certificiranjem. Za to bo skrbel OZS. Zaščitene bodo tudi rokodelske panoge, in sicer z njihovim terminološkim poimenovanjem.

Ministrstvo bo v sodelovanju s stroko in glavnimi nosilci rokodelske dejavnosti na osnovi zakona pripravilo dveletni program za ohranjanje in razvoj rokodelstva, ki bo med drugim vključeval konkretne ukrepe, kot so zaščita izdelkov in prenos znanj, ohranjanje tradicionalnega rokodelstva in njegovo dokumentiranje ter spodbujanje podjetništva na področju rokodelstva.

Zakon bo omogočal tudi dodeljevanje fizičnih spodbud, in sicer med drugim kot financiranje rokodelskih centrov ter dejavnosti Zdusa in Slovenskega etnografskega muzeja na tem področju.

Za izvajanje zakona je letos namenjenih 1,4 milijona evrov, za prihodnje leto pa 1,6 milijona evrov.