Na vlado so zato naslovili prošnjo, da to krivico popravi.

Vlada je do 31. decembra podaljšala veljavnost zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki državi nalaga povrnitev stroškov delodajalcem, ki jih imajo z nadomestilom plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena oz. ki so odsotni zaradi razlogov višje sile, kamor sodi tudi varstvo otrok, ki so bili napoteni v karanteno ali so zboleli. Vendar zakon naslavlja samo delavce, ki so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne pa tudi samozaposlenih.

Pri OZS zato opozarjajo, da so samozaposleni ponovno postavljeni v neenakopraven položaj.

Karantena je odrejena tudi samozaposlenim in njihovim otrokom, ne zgolj zaposlenim, je v sporočilu za javnost pojasnil predsednik OZS Branko Meh. "In če zaposleni dobijo nadomestilo za čas karantene ali karantene otrok, potem morajo enake pravice imeti tudi samozaposleni. Izpad dohodka v času karantene lahko privede do eksistenčnih stisk samozaposlenih, česar pa ne smemo dopustiti," je dodal.

OZS zato vlado in pristojna ministrstva poziva k sprejemu zakona, ki bo samozaposlenim pomagal in preprečil eksistenčne stiske. Predlagajo, naj se ponovno uzakoni nadomestilo v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka, podobno kot v petem protikoronskem zakonu, in sicer v višini 250 evrov za vsako odrejeno karanteno oziroma za čas, ko samozaposleni ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile.

Na diskriminacijo samozaposlenih v tem primeru so v začetku mesece opozorili že na Inštitutu 8. marec.