Skupni prihodki gospodarskih družb v osrednji Sloveniji so lani znašali 71,3 milijarde evrov oz. odstotek več kot leta 2022. Pri tem so se prihodki na domačem trgu povečali za devet odstotkov, na tujih trgih pa so se za prav toliko zmanjšali.

Ljubljanski izpostavi Ajpesa je podatke iz letnih poročil za leto 2023 do zakonsko določenega roka predložilo 30.158 gospodarskih družb, dva odstotka več kot za leto 2022. V osrednjeslovenski regiji, ki je s 25 občinami največja med 12 slovenskimi regijami, je bilo lani na novo ustanovljenih 1728 družb, to je odstotek manj kot leta 2022. Število družb, ki so nehale poslovati, se je medtem zmanjšalo za devet odstotkov.

Skupni čisti dobiček teh podjetij je bil večji od skupne čiste izgube, neto čisti dobiček je tako znašal 3,2 milijarde evrov. To je 29 odstotkov več kot leta 2022, je danes na novinarski konferenci povedala vodja oddelka za statistiko in informiranje pri ljubljanski izpostavi Ajpesa Katja Učakar.

Čeprav so družbe nominalno povečale prihodke za odstotek, pa so bili ti realno za šest odstotkov nižji kot leto prej. Učakar je ob tem povedala, da so družbe v letu 2023 kljub realno nižjim prihodkom poslovale pozitivno, kar se kaže v izboljšanju kazalnikov poslovanja.

Največjo rast prihodkov so dosegle družbe v dejavnosti gradbeništva. Sledita dejavnosti gostinstva in zdravstva ter socialnega varstva. Med pomembnejšimi dejavnostmi je Katja Učakar navedla še rast prihodkov v predelovalnih dejavnostih, medtem ko so se v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil ti zmanjšali.

"Sliko izkrivlja visoka inflacija, vseeno pa lahko rečemo, da je bilo poslovanje gospodarstva osrednjeslovenske regije v letu 2023 dobro," je dodala.

Podjetja v osrednjeslovenski regiji so lani zaposlovala skupaj 212.482 delavcev, torej štiri odstotke več kot leto prej. V povprečju je vsak zaposleni lani prejemal 2362 evrov bruto plače oz. 184 evrov več kot leto prej. To ni največ v državi, je pa 6,5 odstotka nad državnim povprečjem.

Neto dodana vrednost na zaposlenega v osrednji Sloveniji se je lani povečala za 12 odstotkov na 66.977 evrov.

Vodja ljubljanske izpostave Ajpesa Tomaž Žgajnar je poudaril, da število insolvenčnih postopkov v regiji že nekaj let upada. Izboljšuje se tudi plačilna disciplina.

Podatke iz letnih poročil za lani je ljubljanski izpostavi Ajpesa predložilo tudi 12.500 samostojnih podjetnikov, kar je 435 več kot predlani. Skupaj so ustvarili 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot predlani, neto podjetnikov dohodek pa se je povečal za 26 odstotkov, na 126 milijonov evrov.

Prihodki zadrug – podatke za lani jih je ljubljanski izpostavi Ajpesa posredovalo 96 – so se lani zmanjšali za odstotek, na 83,4 milijona evrov. Neto čista izguba je znašala 229.000 evrov.