Za povprečnega negospodinjskega odjemalca je bila medtem z 207,7 evra na MWh za 79 odstotkov višja kot predlani, je objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Postavka cene električne energije je v letu 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 82,9 evra na MWh (brez davka na dodano vrednost) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 29 odstotkov, v ponedeljkovi objavi na spletnem portalu Energetika navaja ministrstvo.

Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana za celotno področje države, je znašala 40,1 evra na MWh (brez DDV-ja) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 17 odstotkov. Znižanje je posledica zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki je za vse odjemne skupine od februarja do aprila 2022 znižal tarifne postavke omrežnine na nič.

Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov (OVE) ter soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE), prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2022 znašale 10,5 evra MWh (brez DDV-ja) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa oprostitve plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, ki je začel veljati sočasno z regulacijo cen elektrike, znižale za 36 odstotkov.

Trošarina je bila za povprečnega gospodinjskega odjemalca v letu 2022 obračunana v znesku 1,7 evra na MWh (brez DDV-ja), kar je zaradi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, pomenilo 44-odstotno znižanje glede na leto 2021. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen električne energije se na podlagi zakona o nujnem ukrepu na področju DDV-ja za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem električne energije od 1. septembra 2022 naprej na vse postavke (razen postavke fiksnih stroškov poslovanja dobaviteljev) obračuna tudi nižja davčna stopnja DDV-ja v znesku 9,5 odstotka.

V letu 2022 je delež postavke električna energija v strukturi maloprodajne cene znašal 51,4 odstotka, delež omrežnine 24,8 odstotka, delež dajatev v energetiki 6,5 odstotka, delež trošarine 1,1 odstotka in delež DDV-ja 16,2 odstotka končne maloprodajne cene.

V zadnjem četrtletju leta 2022 je maloprodajna referenčna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 171,7 evra na MWh in je bila za 18 odstotkov nižja kot v tretjem četrtletju. "V zadnjem trimesečju 2022 so se v polni meri odrazili vladni ukrepi za blaženje energetske blaginje," je navedlo ministrstvo in spomnilo, da je vlada zaradi visoke rasti cen električne energije s 1. septembrom 2022 omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Postavka cena električne energije je tako za povprečnega gospodinjskega odjemalca v četrtem trimesečju znašala 92,9 evra na MWh (brez DDV-ja), kar je pomenilo triodstotno znižanje glede na četrtletje pred tem.

Za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, v letu 2022 znašala v povprečju 149,2 evra na MWh (brez DDV-ja) in se je v obdobju enega leta zvišala za 140 odstotkov.

Regulirana cena omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je v povprečju v letu 2022 znašala 16,2 evra na MWh (brez DDV-ja), se je v obdobju enega leta znižala za 15 odstotkov.

Dajatve za namene energetike so v letu 2022 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v znesku 9,7 evra na MWh (brez DDV-ja), kar je v enoletnem obdobju pomenilo znižanje za 10 odstotkov. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v lanskem letu zaračunana trošarina v znesku 1,3 evra na MWh, kar je za 52 odstotkov manj kot leta 2021, kar je posledica ukrepa znižanih trošarin na električno energijo.

V letu 2022 je delež tržne postavke električna energija znašal 84,6 odstotka, delež omrežnine 9,2 odstotka, delež dajatev v energetiki 5,5 odstotka, delež trošarine pa 0,7 odstotka cene brez vključenega DDV-ja.

V zadnjem četrtletju lani je maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 210,3 evra na MWh in je bila za 13 odstotkov nižja kot v tretjem četrtletju. Postavka cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v četrtem trimesečju znašala 158 evrov na MWh (brez DDV-ja), kar je bilo sedem odstotkov manj kot četrtletje pred tem, ko je bila zaznana najvišja četrtletna cena v letu 2022.