Mesečno zvišanje vrednosti kazalnika razpoloženja v gospodarstvu je bilo posledica pozitivnih vplivov kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,1 odstotne točke). Negativno pa sta na spremembo vrednosti vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno (oba za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva, so pojasnili statistiki.

Glede na avgust 2021 je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 6,8 odstotne točke. Na to znižanje so vplivale nižje vrednosti treh kazalnikov zaupanja: v predelovalnih dejavnostih (za 4,8 odstotne točke), med potrošniki (za 3,8 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke), medtem ko je bil prispevek kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih in trgovini na drobno pozitiven, in sicer za 1,8 in 0,1 odstotne točke.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih se avgusta v mesečni primerjavi ni spremenila, v primerjavi z vrednostjo v avgustu 2021 pa se je znižala za 12 odstotnih točk. Nižja je bila tudi od dolgoletnega povprečja, in sicer za eno odstotno točko. Kazalnik zaupanja je ostal enak zaradi višjega kazalnika pričakovana proizvodnja (za dve odstotni točki) ter poslabšanja kazalnikov zaloge končnih izdelkov in skupna naročila (vsak za eno odstotno točko).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno se je ta mesec na mesečni ravni znižal za štiri odstotne točke, medtem ko se je na letni ravni zvišal za dve odstotni točki. Prav tako je bil višji od dolgoletnega povprečja, in sicer za 10 odstotnih točk. Na mesečno znižanje kazalnika zaupanja je vplivalo predvsem poslabšanje kazalnikov obseg zalog in prodaja (poslabšala sta se za devet in osem odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila medtem na mesečni ravni višja za odstotno točko, na letni ravni pa se je znižala za tri odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 26 odstotnih točk. Izboljšal se je kazalnik pričakovano zaposlovanje (za eno odstotno točko), medtem ko se vrednost kazalnika skupna naročila ni spremenila.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih pa je bila na mesečni ravni višja za odstotno točko, na letni ravni pa se je znižala za tri odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 26 odstotnih točk. Izboljšal se je kazalnik pričakovano zaposlovanje (za eno odstotno točko), medtem ko se vrednost kazalnika skupna naročila ni spremenila.