Zavrnili so tudi Cengizovo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Javno naročilo je Dars razdelil na dva sklopa in ga konec lanskega oktobra objavil na portalu javnih naročil in v uradnem listu EU-ja. Rok za oddajo prijav je potekel dne 15. februarja letos, junija pa je Dars sprejel odločitev, katerim kandidatom se v posameznih sklopih prizna sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka.

Dars Cengizu ni priznal sposobnosti za sodelovanje v nadaljnjih postopkih, kar je turško gradbeno podjetje izpodbijalo na Državni revizijski komisiji.

Med drugim so v turškem podjetju poudarili, da je Dars od vlagatelja zahteval dokaz o negativnem dejstvu, saj je zahteval, da vlagatelj dokaže, da slovenski subjekti v Turčiji niso diskriminirani, da niso neenakopravno obravnavani oz. da jim ni onemogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil.

"Če ne obstaja primer o dejanski diskriminaciji nekega gospodarskega subjekta, je treba ugotoviti, da takšna diskriminacija ne obstaja in je pogoj vzajemnosti izpolnjen," trdijo v Cengizu.

Državna revizijska komisija je med drugim sklenila, da ne obstaja sporazum, ki bi vlagatelju, kot subjektu iz Turčije, pravno zagotavljal dostop do trga javnih naročil gradenj EU, prav tako ne obstaja sporazum, sklenjen s Slovenijo, ki bi vlagatelju, kot subjektu iz Turčije, pravno zagotavljal dostop do slovenskega trga javnih naročil gradenj in ki bi slovenskim gospodarskim subjektom omogočal dostop do turškega trga javnih naročil gradenj.

Ker vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev, je komisija Cengizov zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor.