Kot je razvidno iz danes objavljenega letnega poročila, je državna skupina prihodke povečala za šest odstotkov, na skoraj 491 milijonov evrov.

Na ravni družbe je Pošta Slovenije lani ustvarila dobrih 271,5 milijona evrov prihodkov, kar je tri odstotke več kot leta 2021, poslovno leto pa je končala s štirimi milijoni evrov čistega dobička, kar je skoraj 60 odstotkov slabši rezultat kot v letu pred tem, ko je dobiček znašal 9,4 milijona evrov.

Iz naslova univerzalne poštne storitve je Pošta ustvarila 96 milijonov evrov prihodkov oziroma 35 odstotkov vseh, znotraj teh pa delež prihodkov iz pisemskih storitev predstavlja 97 odstotkov.

Pošta Slovenije, pod okrilje katere od leta 2019 spada tudi logistična skupina Intereuropa, letos vse doslej ni objavila informacij o lanskem poslovanju. Pred prihodom trenutnega generalnega direktorja Marka Cegnarja je to običajno storila že spomladi.

Kot je Cegnar zapisal v letnem poročilu, danes objavljenem na spletni strani Ajpesa, se v družbi povsem zavedajo neizogibnega splošnega upadanja števila klasičnih pisemskih storitev, zato največji poudarek namenjajo paketnim in logističnim storitvam, pri katerih še naprej dosegajo rast. Te storitve bodo generator rasti tudi v prihodnje, saj so lani njihovi prihodki presegli polovico vseh, četudi je bila rast paketnih pošiljk zaradi umiritve učinkov epidemije covida-19 zmernejša, je dodal.

Razmeram so se tudi lani prilagajali s širitvijo prostorskih in transportnih zmogljivosti ter s stroškovno optimizacijo poslovanja, na začetku leta pa je začel delovati tudi njihov novi integralni zaledni informacijski sistem. Končali so infrastrukturni projekt poštnega logističnega centra na Viču in začeli selitev dejavnosti v novo, več kot 5000 kvadratnih metrov veliko halo.

Odprli so tudi nove prostore pretočnega skladišča v logističnem centru Hoče - Maribor, konec leta pa je bila končana še gradnja logističnega centra Intereurope na Reki na Hrvaškem.

V skladu z aprila sprejetim rebalansom finančnega načrta v letošnjem letu na ravni skupine načrtujejo 511 milijonov evrov poslovnih prihodkov, od katerih bo dobrih 55 odstotkov ustvarjenih iz naslova logističnih in paketnih storitev. Kot poudarjajo, jih to po primerjalnem deležu teh storitev v skupnih prihodkih uvršča ob bok najrazvitejšim poštnim operaterjem v EU-ju. Za investicije so letos rezervirali 35 milijonov evrov.

Slovenski državni holding (SDH) je julija v imenu države kot edinega družbenika Pošte sklenil, da bilančni dobiček poštnega operaterja, ki je ob koncu leta 2022 znašal 25 milijonov evrov, ostane nerazporejen.