Slovenija je imela med članicami v medletni primerjavi največjo rast, na mesečni ravni pa drugo največjo.

Kot izhaja iz prve ocene na podlagi sezonsko prilagojenih podatkov, ki jo je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, je bil obseg del na stavbah v območju z evrom januarja v primerjavi z decembrom za 4,2 odstotka večji, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa za tri odstotke.

V celotnem EU-ju je bila mesečna rast opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih 2,3-odstotna, pri stavbah pa 3,6-odstotna.

Med državami članicami, za katere so bili na voljo podatki, je največjo rast na mesečni ravni zaznala Nemčija (+12,6 odstotka), sledili sta Slovenija (+9,8 odstotka) in Poljska (+7 odstotkov). Največje padce so imele Madžarska (–5 odstotkov), Romunija (–4,3 odstotka) in Belgija (–1,5 odstotka).

V medletni primerjavi je bil obseg del na stavbah v območju z evrom večji za 1,4 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa se je zmanjšal za 1,9 odstotka. V EU-ju se je obseg del na stavbah povečal za 1,5 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,5 odstotka.

Največjo rast je dosegla Slovenija (+26,7 odstotka), sledili sta Slovaška (+14,7 odstotka) in Portugalska (+6,3 odstotka). Največje padce so imele Belgija (–4,7 odstotka), Madžarska (–3,6 odstotka) in Finska (–2,7 odstotka).