Vlada se kot edini družbenik Elesa v nadaljnjem postopku pripojitve družbe SODO odpoveduje več upravičenjem družbenika v primeru pripojitev po zakonu o gospodarskih družbah, kot so zahteve po poročanju, pregledih in reviziji pripojitve.

SODO je sicer že od konca preteklega leta v lasti Elesa, njegova pripojitev k operaterju prenosnega omrežja pa je naslednji korak k operativnemu prevzemu nalog operaterja elektrodistribucijskega omrežja.

V javnosti se sicer že od ustanovitve SODA pojavljajo politični in strokovni pomisleki, da je ta pravzaprav nepotreben organ, saj vse konkretne naloge, ki zadevajo distribucijsko omrežje, dejansko opravljajo elektrodistribucijska podjetja.

Družba SODO je bila ustanovljena zaradi zakonodaje EU-ja, ki nalaga strogo ločitev distribucijske od tržne in proizvodne dejavnosti. Ker so elektrodistributerji trenutno še tudi lastniki nekaterih podjetij za prodajo energije, je bil ustanovljen poseben dodaten subjekt.

Če bi elektrodistribucijske družbe te hčerinske družbe odprodale, bi lahko same prevzele formalni status operaterja omrežja. To je, kot je spomladi pisal časopis Dnevnik, tudi eden od ciljev razmisleka o širših organizacijskih spremembah v elektroenergetskem sistemu, ki so ga sprožili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Med drugim naj bi obstoječih pet elektrodistribucijskih omrežij združili v le dve, eno pristojno za zahodni del države in drugo za vzhodnega. V sklopu teh načrtov naj bi tudi poplačali manjšinske delničarje elektrodistributerjev, tako da bi bile te družbe v 100-odstotni lasti države.

Z vsem tem naj bi elektrodistribucijskemu sektorju tudi olajšali investicijsko dejavnost. Prav naložbe v distribucijsko omrežje – načrtovanih je za 3,5 milijarde evrov v 10 letih – bodo namreč bistvene za zeleni prehod.