Število delovno aktivnih se je v letošnjem četrtem mesecu v mesečni primerjavi povečalo tako med zaposlenimi kot tudi samozaposlenimi – pri obojih za 0,2 odstotka. Število delovno aktivnih moških je šlo navzgor za 0,2 odstotka, število delovno aktivnih žensk pa za 0,1 odstotka.
V primerjavi z lanskim aprilom je število zaposlenih zraslo za 1,3 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,4 odstotka. Delovno aktivnih moških je bilo za 1,9 odstotka več, žensk pa za 0,7 odstotka več.
Število delovno aktivnih se je v primerjavi z marcem povečalo na 16 področjih dejavnosti, zmanjšalo pa na štirih. Največjo rast so statistiki zaznali v gradbeništvu (+0,5 odstotka) in gostinstvu (+0,7 odstotka).
Tudi na medletni ravni se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v gradbeništvu, za 6,0 odstotka, najbolj znižalo pa v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu, ribištvu, za 2,9 odstotka.
Statistični urad je objavil tudi podatek o lanski stopnji delovne aktivnosti; znašala je 69,3 odstotka oz. 0,7 odstotne točke več kot leto prej. Pri moških se je zvišala za 0,6 odstotne točke, na 73,0 odstotka, pri ženskah pa za 0,8 odstotne točke na 65,2 odstotka.
Najizraziteje je zrasla v zasavski statistični regiji, za 1,2 odstotne točke, na 69,4 odstotka. Dvignila se je v vseh statističnih regijah razen v gorenjski, kjer je ostala pri 71,7 odstotka. Najvišjo stopnjo delovne aktivnosti je statistični urad zaznal v primorsko-notranjski regiji (74,3 odstotka), najnižjo pa v pomurski (62,0 odstotka).
Stopnja delovne aktivnosti se je zvišala v 180 občinah, v petih je ostala enaka, v 27 pa se je znižala. V primerjavi z letom prej je najbolj zrasla v občini Odranci, za 6,1 odstotne točke. Ta občina ima tudi najvišjo stopnjo delovne aktivnosti (80,6 odstotka).
Na drugi strani se je stopnja delovne aktivnosti najbolj znižala v Kranjski Gori, za 7,1 odstotne točke, na 67,6 odstotka, "kar verjetno lahko povežemo z upadom števila delovno aktivnih zaradi poteka veljavnosti začasnega prebivališča, potem ko je med epidemijo covida-19 veliko oseb prijavilo začasno prebivališče v tej občini". Najnižjo stopnjo delovne aktivnosti so imeli v občini Kuzma (38,6 odstotka).