Dars je namreč na razpisu, objavljenem konec junija, sposobnost priznal Strabagu in konzorcijema pod vodstvom Pomgrada in Kolektorja CPG. Ti bodo zdaj lahko oddali ponudbe.

S Pomgradom v konzorciju sodeluje Gorenjska gradbena družba, s Kolektorjem CPG in Kolektorjem Kolingom pa celjski Voc in novomeški CGP, je razvidno iz Darsove odločitve, objavljene na portalu javnih naročil.

Strabag ter oba konzorcija so bili tudi edini, ki so se prijavili na Darsov razpis.

Dars sicer išče izvajalca za prvih 4,1 kilometra hitre ceste od štajerske avtoceste do Velenja, vključno s priključkoma Šentrupert in Parižlje. Ocenjena vrednost del je 80 milijonov evrov brez DDV-ja.

Predvidena je še vrsta drugih infrastrukturnih ureditev, tudi več podvozov in nadvozov ter viadukt Parižlje, protihrupna zaščita, ureditev komunalnih vodov in krajinska ureditev. Dela naj bi bila izvedena v 36 mesecih od uvedbe izvajalca v delo.

Projekt gradnje težko pričakovanega severnega dela tretje razvojne osi, ki se trenutno ob stalnih kritikah o (pre)počasnem poteku postopkov izvaja na več gradbiščih med Velenjem in Slovenj Gradcem, se tako seli tudi na območje Savinjske doline.

Celoten severni del tretje razvojne osi bodo po načrtih zgradili do junija 2028. Vlada ga želi kot strateški razvojni projekt vključiti tudi v zakon o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi, ki je močno prizadela tako savinjsko kot koroško regijo.