Med januarjem in koncem marca jih je bilo na voljo okoli 20.500, kar je 1,7 odstotka manj kot v zadnjem četrtletju lani in 15,2 odstotka manj kot v prvem četrtletju lani, je objavil statistični urad.

V prvih treh mesecih leta je stopnja prostih delovnih mest na skupni ravni vseh dejavnosti znašala 2,5 odstotka oz. enako kot četrtletje prej. V primerjavi s primerljivim obdobjem lani se je medtem znižala, in sicer za 0,4 odstotne točke. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat v gostinstvu, znašala je 5,6 odstotka, sledilo je gradbeništvo z desetinko odstotne točke nižjo stopnjo.

Pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi je stopnja prostih delovnih mest znašala dva odstotka in se je v primerjavi s četrtletjem prej znižala za 0,1 odstotne točke. Najvišja, 4,6-odstotna, je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, sledilo je gradbeništvo s 3,9 odstotka.

V opazovanem četrtletju je bilo zasedenih 808.000 delovnih mest, 82 odstotkov jih je bilo pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi. Število zasedenih delovnih mest se je tokrat zmanjšalo, bilo jih je za 0,3 odstotka manj kot v prejšnjem četrtletju. Najizraziteje je upadlo v predelovalnih dejavnostih ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem se je število zasedenih delovnih mest rahlo povečalo, in sicer za 0,1 odstotka.

Struktura po področjih dejavnosti kaže, da je bila četrtina vseh zasedenih delovnih mest razvrščena v predelovalnih dejavnostih, 13 odstotkov jih je bilo v trgovini in skoraj desetina v področju dejavnosti izobraževanje. Sledili sta področji zdravstvo in gradbeništvo, vsako z nekaj več kot osem odstotkov vseh zasedenih delovnih mest.