Zaposlena oseba je mesečno opravila v povprečju 132 delovnih ur oz. pet ur več kot pred letom dni.

Kot je objavil državni statistični urad, je delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami znašal 78,9 odstotka, potem ko je bil v drugem četrtletju pri 75,3 odstotka.

Na rast skupnega števila opravljenih delovnih ur je vplivalo več opravljenih plačanih delovnih ur in predvsem manj dopusta. Zaposlena oseba je mesečno opravila v povprečju 132 delovnih ur oz. 3,6 odstotka več (pet delovnih ur) kot v tretjem četrtletju lani. Glavni vzrok je bilo manj ur izrabljenega letnega dopusta.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega se je v primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem povečalo v vseh dejavnostih, razen v gradbeništvu, kjer je ostalo na enaki ravni. Rast je bila najopaznejša v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, za 11,1 odstotka.

V povprečju so največ delovnih ur na mesec v tretjem četrtletju opravile osebe, zaposlene v kmetijstvu, lovu, gozdarstvu in ribištvu ter v zdravstvu in socialnem varstvu (137 ur). Na to je vplivalo večje število opravljenih ur plačanega in neplačanega nadurnega dela.

Skupno število opravljenih delovnih ur se je povečalo v skoraj vseh dejavnostih, najizraziteje v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, za 11,6 odstotka.