Po predlogu, ki so ga v sredo na redni seji nadzornega sveta pripravili nadzorniki in člani uprave Krke, bi od 381,9 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2023 za dividende namenili 231,2 milijona evrov oz. 7,50 evra bruto za delnico, v druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto pa po 75,4 milijona evrov, je v objavi na spletni strani Ljubljanske borze zapisala družba.

Skupina Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 1,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček je bil s 313,7 milijona evrov nižji za 14 odstotkov.

Obvladujoča družba skupine Krka je prihodke od prodaje povečala za osem odstotkov, na 1,7 milijarde evrov, čisti dobiček pa je bil nižji za 15 odstotkov, znašal je 294,5 milijona evrov.