Rok za oddajo prijav je do 1. septembra opoldne, vrednost investicije pa znaša več kot 2,5 milijona evrov.

Foto: Mestna občina Nova Gorica
Foto: Mestna občina Nova Gorica

Postopek javnega naročila, ki temelji na italijanskem zakonu o javnih naročilih, v prvi fazi predvideva zbiranje prijav za sodelovanje, v drugi pa oddajo ponudb za ureditvena dela oz. gradnjo.

Po besedah direktorice Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO Romine Kocina se želijo držati časovnic in dela končati do 31. decembra 2024, tako da bi bili pripravljeni na odprtje Evropske prestolnice kulture leta 2025. "Zavedamo se kratkega roka in prav zato smo vzporedno z dokončanjem projektne dokumentacije začeli prvo fazo javnega razpisa za gradbena dela, da bomo pripravljeni še v tem letu začeti tudi drugo fazo, zbiranje ponudb," je pojasnila.

Mozaik ostaja v središču trga
Projektna dokumentacija je trenutno v sklepni fazi, znanih pa je že nekaj osrednjih točk glede novega videza Trga Evrope, ki predvidevajo ozelenitev trga z novimi drevesi, vodnim elementom in ohranitvijo mozaika v središču trga. Načrt prenove predvideva tudi enotno tlakovanje t. i. Trizoba Maksa Fabianija, ki ga sestavljajo ulice Caprin, Luzzato in Foscolo ter tudi dela Kolodvorske ulice med trgom in železniško postajo.

Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Zeleno tkivo, ki bi dodatno povezalo obe mesti
Po mnenju novogoriškega župana Sama Turela predstavlja prenova Trga Evrope "enega od kamenčkov v mozaiku urejanja celotnega območja ob meji". Kot pravi župan, želijo ta prostor ozeleniti, predvsem pa ga nameniti prebivalcem in obiskovalcem za druženje. "Na ta način bomo ustvarili tkivo, ki bo še dodatno povezalo obe mesti," je prepričan.

Simbol zmage dialoga nad sovraštvom
Župan občine Gorica Rodolfo Ziberna je poudaril, da Trg Evrope/Transalpina ni le trg, "temveč fizični evropski simbol zmage dialoga nad sovraštvom, miru nad vojno". Opozoril je še na osrednji element trga – stavbo železniške postaje. "Zgrajena je bila leta 1906 v času Avstro-Ogrske, leta 1918 je prešla pod Italijo, nato leta 1947 pod Jugoslavijo in nazadnje pod Slovenijo," je spomnil in dodal, da je "v vseh teh prehodih držav in obdobij postaja Transalpina ohranila svoj avtonomni ponos in značaj".

Foto: Radio Koper/Nataša Uršič
Foto: Radio Koper/Nataša Uršič

Projekt prenove Trga Evrope zajema več korakov in postopkov, od pridobivanja financiranja, priprave projektne dokumentacije do naročila del za gradnjo ter gradnjo samo. Kot so spomnili v sporočilu za javnost, je bil spomladi končan razpis za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo, vodenje gradbišča in koordinacijo varnosti, na katerem je bila kot projektna skupina izbrana italijansko-slovenska strokovna skupina. To sestavljajo Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro iz Ljubljane, podjetji Edil Inženiring in PINSS iz Nove Gorice, podjetji Erdado in Lozej iz Ajdovščine, vipavska Detajl Infrastruktura, beneški združenji D:RH Architetti Associati in SA architetti assiciati ter podjetje iz Torina Sertec Engineering.

Urbani poseg na italijanski strani financira regionalni program POR FESR 2021-2027 (Urbana agenda), v Sloveniji pa je financiran v okviru nacionalnega programa PON FESR 2021-2027 ter iz državnih in občinskih sredstev (Gorica in Nova Gorica). Obenem EZTS GO vodi postopke za pridobivanje Evropskega financiranja.