Feri Novak: Delavski dom v Murski Soboti. Foto: Arhiv MAO
Feri Novak: Delavski dom v Murski Soboti. Foto: Arhiv MAO

Na informativnih postajah – prva stoji pred Hišo arhitekture Maribor, zadnja v novi soseski Pod Pekrsko gorco na drugi strani mesta – predstavljajo sto let organizirane stanovanjske gradnje v štajerski prestolnici.

Lansko jesen so prvo razstavo Iščem stanovanje ... v obliki informativne poti postavili v Ljubljani ob ključnih primerih organizirane stanovanjske gradnje. Foto: Matjaž Rušt/MAO
Lansko jesen so prvo razstavo Iščem stanovanje ... v obliki informativne poti postavili v Ljubljani ob ključnih primerih organizirane stanovanjske gradnje. Foto: Matjaž Rušt/MAO

S projektom Iščem stanovanje ..., ki so ga začeli lani v Ljubljani, želijo opozoriti na zgodovino različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. "Ekonomske, družbene, vojne in politične razmere so v 20. stoletju stanovanjske razmere zaostrovale, obenem pa so tudi razvijale številne velikopotezne rešitve stanovanjskega vprašanja za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo," poudarjajo avtorji razstave. To so Ajda Bračič, Andraž Keršič, Miloš Kosec in Bogo Zupančič. Oblikovala sta jo Primož Pislak in Ana Valenko.

Nov čas, nove zahteve
Stanovanjska kriza je morda res kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaostrena, dodajajo avtorji. Težave stanovanjske gradnje so po njihovih opažanjih najbolje reševali v času Kraljevine Jugoslavije. Vendar novo obdobje prinaša nove zahteve, življenje se je spremenilo in na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno, velikodušno in prilagodljivo stanovanje, moramo danes iskati nove odgovore, spomnijo.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) pripravlja projekt s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je oktobra lani zaznamoval 30-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je izšla tudi knjiga z naslovom Iščem stanovanje ... Sto let organizirane stanovanjske gradnje.

Ob projektu je izšla tudi istoimenska knjiga. Foto: Arhiv MAO
Ob projektu je izšla tudi istoimenska knjiga. Foto: Arhiv MAO

Mariborska razstava formalno povzema zasnovo svoje ljubljanske predhodnice, ki so jo postavili na ogled jeseni lani. S primeri organizirane stanovanjske gradnje iz različnih časovnih obdobij pokaže na vsem dostopne študijske primere in razstavne eksponate. Predstavlja področja zadružne gradnje, realiziranih bivanjskih idealov predvojnega in povojnega obdobja, velikih sosesk iz druge polovice 20. stoletja, zgradb s socialnimi, kadrovskimi, samskimi, študentskimi in drugimi specializiranimi stanovanji ter javne gradnje lastniških in najemnih stanovanj po osamosvojitvi.

Družbeni, ne individualni problem
Eden od osrednjih poudarkov projekta, ki se ukvarja z že dolgo ne tako perečim vprašanjem reševanja stanovanjske problematike, je tudi ta, da ta ni individualni, ampak družbeni problem.

Avtorji so si sprehod po kakovostnih stanovanjskih rešitvah, dobro zasnovanih četrtih in soseskah iz preteklosti zamislili kot možnost razmisleka o današnjem času, in "da začnemo tu in zdaj načrtovati resnično sodobno in trajnostno bivalno okolje za 21. stoletje".

Konstrukcija treh postaj pri Hiši arhitekture Maribor, na križišču Gosposvetske in Vrbanske ceste ter pri novi stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco je sestavljena iz rabljenih cevi in spojk gradbenih odrov, ki se bodo po končani razstavi vrnili na gradbišča, ponjave z razstavnimi panoji pa bodo reciklirali.