Zasebna gospodinjstva na območju Alp porabijo prav toliko energije kot celoten prometni sektor.

Center Rinka iz Solčave je leta 2013 prejel tretjo nagrado.Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor
Center Rinka iz Solčave je leta 2013 prejel tretjo nagrado.Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

S slovenskih tal sta bila na omenjenem razpisu za mednarodne arhitekturne

nagrade Constructive Alps 2017 izbrana Zimska soba na Kaninu in prenova domačije Vrlovčnik v Solčavi. Sicer pa bo na razstavi trajnostne prenove stavb in gradnje na ogled 30 izvedenih arhitekturnih projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor v sklopu.

Štiri nagrade in sedem priznanj
Mednarodna komisija je oktobra 2017 v švicarskem planinskem muzeju v Bernu razglasila rezultat in med 30 projekti iz ožjega izbora nagradila štiri, sedmim pa podelila priznanja.
Nagrade so prejeli zelo različni objekti, kot so osnovna šola, gostinsko-trgovski objekt, sirarna, vaški dom, turističnoinformacijski center, planinska koča, bivak, sodišče, skupnostna planina, agrarni center, tribuna nogometnega igrišča, poslovni objekt, kulturni center, mrliška vežica, umetniški depo, gledališki objekt, vzpenjača, dom starejših občanov, vinarna in restavracija.

Alpska konvencija

Alpska konvencija je mednarodna pogodba o trajnostnem razvoju alpskega prostora, ki so jo podpisale Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica. Poleg ohranjanja dediščine in narave je velik poudarek dan podpori skupnostim in prebivalstvu na območju Alp, saj brez njih in njihovega preudarnega odnosa do dediščine in skrbi za ohranjenost ni ohranjanja narave in dediščine. Koordinator izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor.

Kot pojasnjujejo organizatorji natečaja, ta predstavlja pomemben prispevek k uresničevanju Alpske konvencije, ki je postavila vizijo, da bo postala zgled na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, ki zadevajo tudi stavbe. Sicer pa nagrado razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn in jo podpirajo vse države pogodbenice Alpske konvencije, med njimi tudi Slovenija.

Nagrado od leta 2010 razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn, podpirajo pa jo vse države pogodbenice Alpske konvencije. Na posnetku sta osnovna šola in otroški vrtec v Brandu v Avstriji. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor
Nagrado od leta 2010 razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn, podpirajo pa jo vse države pogodbenice Alpske konvencije. Na posnetku sta osnovna šola in otroški vrtec v Brandu v Avstriji. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Organizatorji poudarjajo, da zasebna gospodinjstva na območju Alp porabijo prav toliko energije kot celoten prometni sektor,saj pretežno kurilno olje in zemeljski plin najpogosteje uporabljajo za ogrevanje in hlajenje prostorov. Pri tem so največji porabniki energije stare in slabo izolirane stavbe, zato je ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev ter obiskovalcev alpskega sveta v prenovi in - če je potrebno - tudi v gradnji novega stavbnega fonda z do okolja prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora.

Nagrade prvič podeljene v Sloveniji leta 2011
Prva podelitev nagrad je bila v okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji leta 2011, do zdaj so jih podelili štirikrat. Na drugem razpisu leta 2013 je slovenski projekt Center Rinka iz Solčave prejel tretjo nagrado, v tretjem razpisu leta 2015 pa sta bila v ožji izbor uvrščena Mladinski hotel Punkl z Raven na Koroškem in prenova objektov na planini Laška Seč nad Tolminom, ki je prejela priznanje.

Mednarodno potujočo razstavo Constructive Alps 2017 bodo v Hiši arhitekture Maribor odprli danes ob 18. uri, na ogled pa bo do 31. januarja.