Načrte za zdajšnjo stavbo SNG-ja Drame je izdelal dunajski arhitekt Alexander Graf. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
Načrte za zdajšnjo stavbo SNG-ja Drame je izdelal dunajski arhitekt Alexander Graf. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
Sorodna novica Kako je do zdaj potekal projekt prenove ljubljanske Drame?

Kot so pojasnili v osrednji gledališki hiši, je bil projekt celovite prenove Drame v okviru rebalansa proračuna za leto 2023 uvrščen med vladne projekte, tako da so zanj v proračunu za leti 2023 in 2024 zagotovljena ustrezna sredstva. Hkrati s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja potekajo priprave na začetek arheoloških izkopavanj v območju gradnje Drame.

Poteka tudi projektiranje preureditve skladišča v Šentvidu za namen vadbenih prostorov v času prenove SNG-ja Drama Ljubljana.

Zgodba, ki se piše že od leta 2019
Prva faza celovite prenove se je sicer po dolgih prizadevanjih začela leta 2019, ko je bila podpisana pogodba za projektiranje in pripravo dokumentacije z birojem Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal na javnem natečaju. Investicija je bila leta 2017 ocenjena na 43 milijonov evrov brez DDV-ja.

Nato je novembra 2021 odstopil tedanji ravnatelj Drame Igor Samobor in med razlogi za odstop navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke uperil v tedanjega ministra za kulturo Simonitija. Ta naj bi po zatrjevanju Samoborja dogovarjanje glede financiranja prekinil.

Vrednost projekta v petih letih poskočila
Avgusta lani je premier Robert Golob po ogledu prostorov ljubljanske Drame napovedal uvrstitev projekta prenove v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko investicijo začeli takoj.
Kot navajajo v SNG-ju Drama Ljubljana, je bil avgusta lani izdelan in na ministrstvu za kulturo podpisan dokument DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) – Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2023–2026. V njem je vrednost celotnega projekta na podlagi dviga cen na trgu ocenjena na 58,5 milijona evrov z DDV-jem.

Po Samoborjevih navedbah je minister Simoniti tudi zahteval, da se iz projekta izključi t. i. Nemška hiša. V Drami so pojasnili, da je bil že junija lani projekt SNG Drama – Nemška hiša znova uvrščen v projekt celovite prenove SNG-ja Drama Ljubljana.

Avgusta lani je premier Robert Golob po ogledu prostorov ljubljanske Drame napovedal uvrstitev projekta prenove v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko investicijo začeli takoj. Foto: BoBo
Avgusta lani je premier Robert Golob po ogledu prostorov ljubljanske Drame napovedal uvrstitev projekta prenove v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko investicijo začeli takoj. Foto: BoBo

Med ukrepi, ki so jih izvedli v vmesnem času, da bi razbremenili določene etaže stavbe, pa so našteli, da so bile v času od julija lani izvedene meritve ničtega stanja kupole nad velikim odrom in podrobneje prizidka. V aprilu pa bodo izvedene obdobne meritve, ki bodo podale podatke o stanju oz. morebitnem nadaljnjem posedanju. Hkrati poteka selitev določenih programov v druge etaže z namenom razbremenitve.

Po sezoni 2023/24 se predstave začasno selijo na nadomestno lokacijo
V skladu s potrjeno časovnico naj bi se dela v okviru projekta celovita prenova SNG-ja Drama Ljubljana končala leta 2026. Načrtovano je, da bo s koncem naslednje repertoarne sezone 2023/24 stavba zaprta, in začela se bo obnova. Hkrati s tem sta predvideni nadaljevanje delovanja Drame in izvajanje programa sezone 2024/25 in sezon do konca prenove na nadomestnih lokacijah. Pogovori v povezavi z nadomestnimi lokacijami še potekajo.