Cilj konference je bil oblikovati Davoško zavezništvo za kulturo gradnje, v katerem sodelujejo evropske vlade, zasebni sektor in civilna družba, so sporočili z ministrstva.

Matevž Čelik. Foto: BoBo
Matevž Čelik. Foto: BoBo

Cilj za prihodnost: manj novogradenj, več ponovne uporabe
Čelik je ob podpisu ustanovne listine poudaril, da Slovenija daje velik poudarek arhitekturi in kulturi gradnje, v prihodnosti pa načrtuje dejavnosti, usmerjene v več obnove in ponovne uporabe. "Naša naloga je bistveno bolj spodbujati obnovo obstoječega stavbnega fonda vseh obdobij, ne le zavarovane stavbne dediščine, in zmanjšati število novogradenj. Nove gradnje zahtevajo pridobivanje novih rudnin, taljenje rud za nove materiale, proizvajajo izpuste CO2 in več gradbenih odpadkov ter v številnih primerih nova gradbena zemljišča," je povedal Čelik.

Po njegovih besedah smo v zadnjih letih izgubili mnogo kakovostnih prostorov, ki so jih nadomestile novogradnje, ki na netrajnosten način vplivajo na naše bivalno okolje. Podnebna in okoljska kriza pa zahtevata spremembo. "V Sloveniji si trenutno prizadevamo zgraditi nov model kulture. Verjamemo, da je kultura nosilec sprememb, ki lahko pomaga oblikovati tudi dolgoročne politike v drugih sektorjih. Kultura gradnje (Baukultur) je del kulturnih politik," je med drugim še povedal državni sekretar.

Politična pot do bolje oblikovanih mest
Letošnja druga davoška konferenca je bila usmerjena k uresničevanju zavez, ki so bile sprejete z Davoško deklaracijo o kulturi gradnje pred petimi leti, in političnih prioritet za boljše oblikovana mesta, vasi in krajine. V ospredju so bile razprave o priložnostih za boljše sodelovanje med vladami, civilno družbo in gradbeno ter nepremičninsko industrijo s spodbujanjem stalne izmenjave in mreženja.

Udeleženci so podprli ustanovitev zavezništva, ki bo s pomočjo usmerjevalne skupine pod švicarskim vodstvom in stalnega sekretariata v okviru Svetovnega gospodarskega foruma obravnavalo ključna vprašanja za doseganje ciljev, med drugim krožno gospodarstvo, energetsko učinkovite prenove in sistem certificiranja. Prvi dogodek je predviden v času beneškega arhitekturnega bienala, ki bo pod naslovom Laboratorij prihodnosti potekal od maja do novembra.

Zavezništvo bo v okviru Svetovnega gospodarskega foruma obravnavalo ključna vprašanja za doseganje svojih ciljev: to so npr. krožno gospodarstvo, energetsko učinkovite prenove in sistem certificiranja. Foto: MMC RTV SLO/Reuters
Zavezništvo bo v okviru Svetovnega gospodarskega foruma obravnavalo ključna vprašanja za doseganje svojih ciljev: to so npr. krožno gospodarstvo, energetsko učinkovite prenove in sistem certificiranja. Foto: MMC RTV SLO/Reuters

Ministrsko srečanje je bilo nadaljevanje prve konference leta 2018, na kateri so sprejeli omenjeno deklaracijo, ki poziva k boljšemu uravnoteženju tehničnih in gospodarskih vidikov kulture gradnje s kulturnimi in socialnimi vidiki, ki v središče postavljajo človeka.

"Novi evropski Bauhaus"
Poleg tega vzpostavlja gradnjo kot kulturno dejanje in ustvarja prostore za kulturo, s čimer utemeljuje osrednjo vlogo kulture ter dokazuje, da visokokakovostna kultura gradnje ustvarja koristi za družbo sočasno s trajnostnim razvojem in ekonomsko blaginjo. Po Čelikovih besedah deklaracija opozarja, da je mogoče visokokakovostno kulturo gradnje doseči le z interdisciplinarnim dialogom in večsektorskim sodelovanjem.

Davoški proces, h kateremu so pristopile številne države, vključuje tudi sistem za merjenje kakovosti kulture gradnje. Nanj se navezujejo tudi evropski strateški dokumenti s tega področja, med njimi iniciativa Novi evropski Bauhaus.

Udeleženci konference so sprejeli tudi posebno izjavo o Ukrajini, ki potrjuje pripravljenost mednarodne koordinirane podpore in pomoči ukrajinskim oblastem, profesionalnim in nevladnim organizacijam pri ponovni izgradnji države, so še zapisali na ministrstvu.