Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo

Teme postavitve, naslovljene Prostor v oblaku, posegajo tudi v strukture in prostore mest ter naslavljajo priložnosti podeželja. Skozi teoretsko misel pa naslavljajo še vprašanja teoretske prakse v arhitekturi.

Razstava je na ogled na spletni strani fakultete.

Razstava zajema približno 500 študentskih del iz študijskega leta 2019/2020, v katerih so ob aktualni stoletnici Univerze v Ljubljani obravnavali vprašanja univerze, mesta in študentov, stanovanjskih tematik – od bivalnih modelov, vprašanj skupnosti do razvoja stanovanjskih tipologij, ukvarjali pa so se tudi z javnimi in skupnostnimi prostori, pojmom trajnosti v arhitekturi in urbanizmu ter avtohtonimi materiali, tehnikami in znanji, povezanimi z arhitekturo in varstvom okolja.

Četudi nas ob spogledovanju z nebom stalno opozarja Ikarjeva tragedija domišljavosti in samoljubja, se moramo zavedati, da družbena vloga Fakultete za arhitekturo ni omejena s tem, da rešuje aktualna prostorska vprašanja.

Matej Blenkuš

Študentje in mentorji so pri ustvarjanju letošnjih del z ustvarjanja in raziskovanja s pomočjo makete, skice in neposrednega pogovora v risalnicah fakultete v manj kot tednu dni preskočili na digitalna orodja ustvarjanja in mentoriranja. S pomočjo "oblaka" so si izmenjavali risbe, načrte, komentarje, animacije, filme in popravljene osnutke. Ure in ure videokonferenc so bile namenjene virtualnemu projektiranju.

Dekan Fakultete za arhitekturo Matej Blenkuš pravi, da "prostor v oblaku" ni le prispodoba načina predpreteklega dela, temveč nas nagovarja z bistveno pomembnejšo alegorijo.

Razpirati problematiko prostora in ji dajati širino
"Naše delo mora, predvsem v svojih akademskih okvirih, ohraniti in negovati svojo naravnanost v imaginacijo in sposobnost preseganja realnega. Skozi pedagoško raziskovanje mora spodbujati poglede preko vsakdanjika, pragmatizma, rutine in posploševanja," je še dejal.

Četudi nas ob spogledovanju z nebom stalno opozarja Ikarjeva tragedija domišljavosti in samoljubja, se moramo po njegovih besedah zavedati, da družbena vloga Fakultete za arhitekturo ni omejena s tem, da rešuje aktualna prostorska vprašanja, "ampak mora kot ena redkih institucij s tovrstnim privilegijem problematiko prostora razpirati, ji dajati širino, vizijo in čvrste vrednostne okvire družbe prihodnosti."