Narodna in univerzitetna knjižnica v okviru svojega poslanstva zbira rokopise in zapuščine slovenskih ustvarjalcev. Med drugim hranijo zelo bogato rokopisno zapuščino Srečka Kosovela, ki je v veliki meri digitalizirana. Prvič je bila pesem Kons. 5 objavljena v Integralih' 26 (1967), ki jih je uredil in jim spremno besedo napisal Anton Ocvirk. Pri tem je v transkripciji naredil nekaj napak, na primer to, da je zadnjo vrstico bral JA (namesto I, A).

Foto: Arhiv NUK
Foto: Arhiv NUK