Starosta slovenske umetnostne zgodovine in konservatorstva misel nadaljuje takole: "Proti obema se mora konservator boriti, proti prvemu s tehničnimi ukrepi, proti drugemu s poukom in prepričevalno besedo. Svoj cilj mora vztrajno zasledovati, mora pa biti potrpežljiv strateg, ki oblegane trdnjave ne bo zavzemal s silo in je ne bo porušil, marveč bo zmanevriral njeno predajo."

France Stele je bil eden najzaslužnejših raziskovalcev slovenske umetnosti, likovni kritik in urednik. Foto: Arhiv NUK
France Stele je bil eden najzaslužnejših raziskovalcev slovenske umetnosti, likovni kritik in urednik. Foto: Arhiv NUK