Franz Kafka se je rodil leta 1883 v Pragi, umrl pa je v sanatoriju v Avstriji, natančneje v Kirelingu pri Klosterneuburgu, in sicer leta 1924. Foto: Wikipedia
Franz Kafka se je rodil leta 1883 v Pragi, umrl pa je v sanatoriju v Avstriji, natančneje v Kirelingu pri Klosterneuburgu, in sicer leta 1924. Foto: Wikipedia

Včeraj je minilo 137 let od rojstva Franza Kafke, ki velja za enega najpomembnejših pisateljev 20. stoletja. Rodil se je v Pragi, v ortodoksni judovski družini, pisal pa v nemškem jeziku. Študiral je germanistiko in pravo na nemški univerzi v svojem rojstnem mestu.

Zaposlen je bil v zavarovalnici, pozneje tudi v ustanovi za varovanje delavcev, ob večerih pa pisal literaturo. Za časa življenja je objavil le nekaj kratkih literarnih besedil. Svojo literarno zapuščino je predal prijatelju Maxu Brodu, in sicer s prošnjo, naj jih po njegovi smrti uniči oziroma natančneje – zažge. Brod njegove želje ni spoštoval, s čimer se je v zgodovino zapisal kot ne le prijatelj, mentor in biograf Franza Kafke, temveč tudi tisti, zaradi katerega je svet v dvajsetih letih po smrti Kafke spoznal njegova dela.

Med posthumno izdanimi so bili romani Proces, Grad in Amerika ter krajša literarna dela, najbolj znana so Preobrazba, Podeželski zdravnik, Sodba. Zgornji citat je iz Brodovega članka o Kafki Der Dichter Franz Kafka (Pesnik Franz Kafka), ki je izšel v The Neue Rundschau leta 1921.

* v citatu F. K. označuje citiranega Kafko, M. B. pa Broda.