Virov, pričevanj in poročil o požigu Narodnega doma v Trstu res ne manjka, toda med seboj se razlikujejo že v najelementarnejših podatkih. Izkaže se, da je preveč pričevanj lahko enako problematičnih kot njihovo pomanjkanje. Vsak najdeni podatek je košček sestavljanke, toda koščki pripadajo različnim sestavljankam.


Citat je iz spremne besede k stripu Črni plamen. Požig Narodnega doma v Trstu v avtorstvu Ivana in Zorana Smiljanića. Knjigo so izdali pri Založbi ZRC v soizdajateljstvu z Zadrugo Primorski dnevnik.

Ivan Smiljanić je od leta 2019 zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Poleg vprašanj kulturne zgodovine se ukvarja z raziskovanjem stečajev na Slovenskem v obdobju med letoma 1868 in 1941. Foto: Zoran Smiljanić
Ivan Smiljanić je od leta 2019 zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Poleg vprašanj kulturne zgodovine se ukvarja z raziskovanjem stečajev na Slovenskem v obdobju med letoma 1868 in 1941. Foto: Zoran Smiljanić