Citat je iz knjige Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije, ki jo je uredil Luka Repanšek, izšla pa je pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete UL.

Izbor iz tisočosemindvajsetih himen Rgvede, najstarejšega in interpretativno najkompleksnejšega besedilnega korpusa staroindijske književnosti (15.–12. stoletje pr. n. št.). V bogato ilustrirani in z obsežnimi filološkimi ter etimološkimi komentarji opremljeni publikaciji z nadnaslovom
Izbor iz tisočosemindvajsetih himen Rgvede, najstarejšega in interpretativno najkompleksnejšega besedilnega korpusa staroindijske književnosti (15.–12. stoletje pr. n. št.). V bogato ilustrirani in z obsežnimi filološkimi ter etimološkimi komentarji opremljeni publikaciji z nadnaslovom "Kot trop ovčic spustilo se je sonce (z vrhov na pašnike zarje)" je bralcu ponujenih štirinajst visokopoetičnih himničnih stvaritev v prepesnitvah, ki so plod dveinpolletnega prevajalskega dela v sklopu krožka študentov stare indoiranistike na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje FF UL. Foto: Znanstvena založba Filozofske fakultete