Lilijana Praprotnik Zupančič z umetniškim imenom Lila Prap je svetovno znana pisateljica in ilustratorka, rojena leta 1955 v Celju. Njen opus sestavlja šestnajst izvirnih avtorskih slikanic, ki so izšle v več kot sto tujejezičnih izdajah. Foto: Nadina Štefančič
Lilijana Praprotnik Zupančič z umetniškim imenom Lila Prap je svetovno znana pisateljica in ilustratorka, rojena leta 1955 v Celju. Njen opus sestavlja šestnajst izvirnih avtorskih slikanic, ki so izšle v več kot sto tujejezičnih izdajah. Foto: Nadina Štefančič