Naša zbirka se zelo razlikuje od običajne knjižnice in morda prav zaradi tega opozarjam pred miselnostjo, da so knjižnice danes v prvi vrsti informacijski centri. To je sicer deloma res, a vsaka knjižnica, še posebej Narodna in univerzitetna knjižnica, bi morala v osnovah temeljiti na poslanstvu humanizma.

Marijan Rupert je skrbnik rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK). Foto: BoBo
Marijan Rupert je skrbnik rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK). Foto: BoBo