Foto: Slovenské literárne centrum/Peter Procházka
Foto: Slovenské literárne centrum/Peter Procházka

Miroslav Válek (1927–1991) je eden osrednjih slovaških pesnikov 20. stoletja. Ko je na Češkoslovaškem nastopilo kratko obdobje družbenopolitične odjuge, je leta 1959 objavil danes kultno zbirko Dotiki. Bil je eden prvih slovaških pesnikov, ki je odstopil od shematičnega pisanja; takoj je postal zgled celotnemu rodu pesnikov. V šestih letih do leta 1965 je izdal svoje ključne štiri pesniške zbirke, danes znane pod imenom "štiri knjige nemira". Prinašajo eksistencialno izostreno, pretresljivo človeško izkušnjo, ki jo oklepa zavest nedavne ujme druge svetovne vojne in nove, še pogubnejše grožnje jedrske kataklizme. Pesnitev Dom so roke je iz pesnikove druge zbirke Privlačnost iz leta 1961; na Slovaškem je že desetletja nepogrešljiva v šolskih učbenikih, izhaja iz avtorjeve lastne vojne izkušnje, spomina na gimnazijsko ljubezen, ki jo je nazadnje pogubil antisemitizem.