Neža Zajc je slovenska pesnica, rusistka in slovenistka. Zaposlena je na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, kjer deluje kot znanstvena sodelavka. Foto: Slovenska matica
Neža Zajc je slovenska pesnica, rusistka in slovenistka. Zaposlena je na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, kjer deluje kot znanstvena sodelavka. Foto: Slovenska matica

Zgornji verzi so iz njene pesniške zbirke Brez slovesa, ki je pred kratkim izšla pri Slovenski matici.