Odločitev Srečka Kosovela, da se je med avantgardističnimi gibanji najbolj posvetil konstruktivizmu, strokovnjak za zgodovinske avantgarde Janez Vrečko pojasnjuje z besedami, da je Kosovel s pomočjo konstruktivizma
Odločitev Srečka Kosovela, da se je med avantgardističnimi gibanji najbolj posvetil konstruktivizmu, strokovnjak za zgodovinske avantgarde Janez Vrečko pojasnjuje z besedami, da je Kosovel s pomočjo konstruktivizma "lahko sintetiziral mehanično tehniko in organično prirodo, ki sta si bili v vsej dotedanji človekovi ustvarjalnosti nasprotni". Foto: MMC RTV SLO/MMC