Nagrado Mirka Šubica prejme Valentin Benedik

Na današnji slovesnosti v Narodni galeriji je Društvo restavratorjev Slovenije nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo v letu 2023 namenilo Valentinu Benediku za izjemne dosežke na področju fotodokumentiranja, izobraževanja in popularizacije konservatorsko-restavratorske stroke. V tedanjem Zavodu SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine se je kot dokumentalist zaposlil leta 1981. Od leta 1985 do upokojitve leta 2022 je vodil oddelek dokumentacije. V tem času je vpeljal in razvil sistematično fotodokumentiranje konservatorsko-restavratorskih posegov v vseh fazah.