Vesna Mikolič je slovenska jezikoslovka, slovenistka in italijanistka. Foto: BoBo
Vesna Mikolič je slovenska jezikoslovka, slovenistka in italijanistka. Foto: BoBo

Zgornji citat je iz dela Izrazi moči slovenskega jezika.