Življenje, ki se razteza skozi dve ali tri vojne, morda prvo vzame precej zares – ampak mislim, da bi morali obdržati izraz "dan premirja" (ang. Armistice Day).

Enajstega novembra 1918 se je s premirjem končala prva svetovna vojna, kar številne evropske države vsako leto zaznamujejo s slovesnostmi. Foto: Reuters

Walt Kelly je bil ameriški stripar in ilustrator, najbolj znan po stripu Pogo.