Dekle v tradicionalni katoliški noši, Prozor, 1898. Foto: František Topič/Slovenski etnografski muzej
Dekle v tradicionalni katoliški noši, Prozor, 1898. Foto: František Topič/Slovenski etnografski muzej

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo nocoj odprli gostujočo fotografsko razstavo Med dvema imperijema – Bosna in Hercegovina na fotografijah Františka Topiča 1885–1919 iz Zemaljskega muzeja BiH-a.

Zemaljski muzej Bosne in Hercegovine, to je Narodni muzej BiH-a, je najstarejša moderna znanstvena in kulturna ustanova v BiH-u in skrbi za nekajmilijonski fond predmetov. Ena najpomembnejših zbirk je redka zbirka več kot 6.000 negativov na steklu iz poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. Večino te zbirke sestavljajo negativi, ki jih je ustvaril František Topič, eden najvidnejših pionirjev fotografije v BiH-u.

Čeh po rodu je večji del aktivnega življenja posvetil delu v Zemaljskem muzeju BiH-a, najprej kot arhivist in nato kot knjižničar, tajnik in fotograf. Kakovostne reprodukcije Topičevih fotografij, kakršne omogoča današnja napredna tehnologija, ponujajo širši pogled v fotografovo delo, še bolj pa so pomembne kot primarni vir za raziskave intimne zgodovine in geografije bosensko-hercegovske družbe na pragu prve svetovne vojne.

Izvir reke Bosne, Sarajevo, 1897. Foto: František Topič/Slovenski etnografski muzej
Izvir reke Bosne, Sarajevo, 1897. Foto: František Topič/Slovenski etnografski muzej

Prehod iz enega v drugi civilizacijski krog

Po besedah avtorja razstave Mirsada Sijarića imajo Topičeve fotografije, na katerih so bolj ali manj natančno, amatersko ali mojstrsko, dokumentarno ali umetniško dokumentirani muzejski predmeti, družbeni in naravni pojavi, interierji in eksterierji, posvetni in sakralni objekti, posebno vrednost zlasti zato, ker se osredotočajo na prizore iz vsakdanjega življenja s poudarkom na obrazih ljudi.

Ti živi in osupljivi prizori prikazujejo, vsaj z vidika današnjega opazovalca, značilnosti družbe v odločilnem zgodovinskem prehodu iz enega v drugi civilizacijski krog, kar je imelo za posledico pomembne daljnosežne politične, kulturne in družbene spremembe. Posebno zanimiva je skupina fotografij, ki prikazujejo ljudi v njihovih tradicionalnih mestnih in podeželskih nošah, v slovesnih oblačilih.

František Topič (1858–1941) je bil češki založnik in knjigarnar. V BiH je prišel leta 1885, sprva kot državni uradnik v Tuzli, nato pa upravnik okoliša Donji Unac. V Sarajevo je prišel kot fotoreporter dunajskega fotografskega podjetja C. Angerer und Göschl. Petnajst let (1898–1913) je bil knjižničar takratnega Pokrajinskega, današnjega Narodnega muzeja. Leta 1903 mu je pokrajinska vlada podelila zlati križ za zasluge za njegov fotografski prispevek.

Sarajevo, Bistrik, 1906. Foto: František Topič/Slovenski etnografski muzej
Sarajevo, Bistrik, 1906. Foto: František Topič/Slovenski etnografski muzej