Te dni so začeli dela na dotrajanem vzhodnem pročelju gradu. Foto: Facebook stran Pokrajinskega muzeja Maribor
Te dni so začeli dela na dotrajanem vzhodnem pročelju gradu. Foto: Facebook stran Pokrajinskega muzeja Maribor

Maja lani so iz državnega proračuna na podlagi javnega razpisa za izbor projektov na področju nepremične kulturne dediščine za omenjene tri obnove prejeli 376.000 evrov.

Medtem ko se dela na Čeligijevem stolpu in Sinagogi približujejo h koncu, pa v teh dneh začenjajo dela na dotrajanem vzhodnem pročelju gradu. Opravili so že statično sanacijo stropne konstrukcije nad Viteško dvorano.

Obnovi Sinagoge in Čeligijevega stolpa bosta zaključeni v aprilu. Foto: Sinagoga Maribor
Obnovi Sinagoge in Čeligijevega stolpa bosta zaključeni v aprilu. Foto: Sinagoga Maribor

Grajsko pročelje bodo obnovili tako, da bodo ohranili prvobitnost spomeniško varovanega objekta. Dela bodo zajemala sanacijo temeljnih delov vkopanih zidov in vseh vidnih delov, s statično sanacijo dotrajane stropne konstrukcije nad Viteško dvorano pa so lani preprečili nastajanje nadaljnjih poškodb na štukaturah in poslikavah stropa. Hkrati so zagotovili stabilnost in protipotresno varnost stropne konstrukcije, v poznejši fazi pa bodo začeli tudi obnovo samih poslikav in štukatur.

Dela izvaja podjetje Mata Tim, ki bo sanacijo področja podzidka do prvega venca nad podstavkom, oboke in napušč ter temeljnih in vkopanih zidov izvedlo v treh mesecih. Vrednost del znaša 97.000 evrov, od tega pa bodo 43.000 evrov sofinancirali iz že omenjenega državnega razpisa.

Za sanacijo vlage v spomeniku državnega pomena v Sinagogi Maribor je občina prejela 111.555 evrov, za sanacijo Čeligijevega stolpa pa 141.000 evrov. Kot so sporočili z občine, naj bi bila oba končana v aprilu.