"O Vrba! Srečna, draga vas domača ..." (France Prešeren) Foto: BoBo

Pogodbo so v Prešernovi rojstni hiši ob navzočnosti pooblaščenca prodajalcev odvetnika Zdravka Rusa in notarke podpisali minister za kulturo Zoran Poznič, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Irena Majcen in žirovniški župan Leopold Pogačar. Za domačijo, hišo in druge parcele bodo skupaj odšteli 320.000 evrov, od tega občina 185.000 evrov, ministrstvo 125.000 evrov, sklad pa 11.000 evrov.

Nepremičnini v okolici Prešernove rojstne hiše (na fotografiji) sta zdaj last ministrstva za kulturo. Foto: BoBo
Nepremičnini v okolici Prešernove rojstne hiše (na fotografiji) sta zdaj last ministrstva za kulturo. Foto: BoBo

"Velikan naše samobitnosti si zasluži vse kaj več, kot je bilo postorjenega do zdaj. Treba bo narediti žlahtni vsebinski izbor za mogoče poti razvoja domačije," je ob podpisu pogodbe o nakupu nepremičnin v neposredni bližini Prešernove rojstne hiše povedal minister, ki je vesel, da jim je uspelo realizirati dolgoletno željo po odkupu omenjenih nepremičnin in s tem obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do hiše in zlasti cerkve sv. Marka.

Občina si je za nakup Ribčevine prizadevala kar dve desetletji. Leta 2012 sta jo lastnika Janez Arko in njegova žena Tanja Pangerc že prodajala, a sta zanjo zahtevala 2,5 milijona evrov. Na začetku tega leta pa sta občina in ministrstvo, ki imata predkupno pravico, prejela novo ponudbo za odkup nepremičnin. Tokrat je bila prodajna cena za domačijo, ki obsega stanovanjsko hišo, gospodarski objekt in skoraj 4.000 kvadratnih metrov zemljišč, 370.000 evrov, izpogajana cena pa je bila še nižja.

Spori med dosedanjim lastnikom in obiskovalci

Župan je zadovoljen, da sta ministrstvo in sklad prepoznala pomen tega, da se omenjene nepremičnine odkupijo. Vrsto let so namreč nastajali konflikti med dosedanjim lastnikom in obiskovalci Prešernove rojstne hiše, ki so se odpravili po označeni poti do cerkve. Arko namreč ni priznaval javne poti, temveč je poudarjal, da obiskovalci hodijo po zasebni lastnini, in jih z nje podil.

Kupljene nepremičnine odpirajo tudi nove možnosti za nadgradnjo muzejske dejavnosti in za nadaljnji razvoj z razbremenitvijo samega spomenika. Hkrati se odpirajo priložnosti za razvoj kulturnega turizma, kar lahko po ministrovem mnenju predstavlja veliko dodatno vrednosti lokalni skupnosti.

Ob podpisu pogodbe je vladalo veselo vzdušje. Foto: BoBo
Ob podpisu pogodbe je vladalo veselo vzdušje. Foto: BoBo

Širša in bolj kakovostna predstavitev

"Iskali bomo tudi nove poti za prezentacijo vsega tega, kar je na neki način eden izmed temeljev našega naroda, naše samobitnosti in besede," je izpostavil Poznič, ki vidi lepe priložnosti za širšo, bogatejšo in bolj kakovostno predstavitev. Napovedal je, da bodo z lokalno skupnostjo v kratkem izdelali nabor mogočih vsebin in poti razvoja, da bi lahko v letu ali dveh sledili prvi rezultati.

Občina se že trudi s pripravo projekta javno-zasebnega partnerstva, da bi objekt, ki so ga kupili, ponudili nekomu, da bi v njem razvijal gostinsko dejavnost in podobne vsebine. Pogačar je prepričan, da bodo z ustrezno predstavitvijo časa, v katerem je Prešeren živel in delal, in z novo ponudbo zagotovili tisto, česar v Vrbi trenutno primanjkuje.

Občina ima interes, da bi v gospodarskem objektu za Prešernovo rojstno hišo uredili sprejemni center, manjšo trgovino, prostor za skladiščenje in galerijo, v kateri bi potekali kulturni večeri, razstave in podobni dogodki, ki so zdaj v izbi Prešernove hiše, ki za to ni primerna in je po nepotrebnem preobremenjena.

Država kupila nepremičnine okoli Prešernove hiše