V okviru obiska se je srečala z županoma in županjo občin Ajdovščina, Komen in Divača. Gre za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), so zapisali na MK-ju.

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Foto: Twitter račun Ministrstva za kulturo
Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Foto: Twitter račun Ministrstva za kulturo

Projekti Pilonova galerija – 5-zvezdnična zakladnice umetnosti, Kulturni inkubator Štanjel in Muzej prevozništva in tovorništva so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem, ki bodo sofinancirani iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Pilonova galerija

V imenu Občine Ajdovščina je pogodbo podpisal župan Tadej Beočanin. Osnovni cilj projekta je trajnostno obnoviti in modernizirati Pilonovo galerijo Ajdovščina, da bi ohranili in nadgradili ter oživili in predstavili kulturni spomenik lokalnega pomena.

Prenova je osredotočena na ohranjanje obstoječega stanja in kakovostno nadgradnjo s pomočjo sodobnih tehnologij. Te omogočajo, da je dediščina v skladu s sodobnimi okoljskimi usmeritvami in da je izkustvo dediščine dostopno vsem, tudi ranljivejšim družbenim skupinam. Poseg je predvsem osredotočen na varovanje dediščine v izvirnem stanju in pred nadaljnjim propadanjem. Obenem se bo s prenovo zagotovila skladnost s sodobnimi smernicami in muzealsko stroko. S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 30. oktobra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 1,5 milijona evrov (brez DDV-ja). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo okoli 1.178.000 evrov (brez DDV-ja), Občina Ajdovščina pa preostala sredstva.

Ministrica Asta Vrečko na Krasu

Kulturni inkubator Štanjel

V imenu Občine Komen je pogodbo podpisal župan Erik Modic. Kulturni inkubator Štanjel je ključni projekt obnove in programske revitalizacije kulturnega spomenika gradu Štanjel. Projekt bo zagotovil inovativne oblike predstavljanja kulturne dediščine in nova kreativna turistična doživetja. Vključuje obnovo in dokončanje degradiranih delov gradu ter zagon novih in inovativnih programskih sklopov, ki bodo trajno oživili kulturni spomenik.

Načrtovani so muzej slovenskega jezika in knjige s posebno stalno tematsko razstavo, Inkubator Štanjel kot prostor za zagonska podjetja, ki so po vsebini povezana s predstavljanjem naravne in kulturne dediščine Krasa ter razvojem kreativnega turizma na Krasu oz. s tematiko jezika in knjige, protokolarna in konferenčna dvorana ter sanacija prostorov Galerije Lojzeta Spacala.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 31. decembra 2025. Investicijska vrednost projekta je okoli 1,67 milijona evrov (brez DDV-ja). Ministrstvo bo zagotovilo okoli 1,66 milijona (brez DDV-ja), Občina Komen pa preostala sredstva.

Ministrica je nagovorila zbrane ob odprtju obnovljenega reprezentančnega monumentalnega baročnega stopnišča z nimfeji, ki vodi z osrednjega dvorišča do zgornjega palacija gradu Štanjel. Ministrstvo za kulturo je obnovo stopnišča sofinanciralo s 40.000 evri.

Muzej prevozništva in tovorništva

V imenu Občine Divača je pogodbo podpisala županja Alenka Štrucl Dovgan. Cilj projekta Muzej prevozništva in tovorništva sta funkcionalno končana obnova in revitalizacija stavb na območju stare mitnice v Senožečah. Projekt vključuje obnovo kulturnega spomenika s poudarkom na zaščiti vseh avtohtonih in zgodovinskih elementov, vzpostavitev dejavnosti muzeja, izboljšanje dostopnosti do spomenikov, digitalizacija in razvoj novih turističnih produktov. S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom oktobra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 2.110.000 milijonov evrov (brez DDV-ja). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo 1.660.000 evrov (brez DDV-ja), Občina Divača pa preostala sredstva, so še sporočili z MK-ja.