Rok razpisa, ki je objavljen na portalu javnih naročil, se izteče 14. maja.

Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo
Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo

Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo gospodarskega poslopja ob Prešernovi domačiji v Vrbi s pripadajočo krajinsko oziroma zunanjo ureditvijo je pripravil Atelje Ostan Pavlin, in sicer na podlagi idejnega načrta, ki je bil usklajen z usmeritvami za načrtovanje predstavitve spomeniškega območja v Vrbi. Te so pripravili na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Dokumentacija je usklajena tudi s konservatorskim načrtom za Prešernovo domačijo in predlogi za pripravo programa Občine Žirovnica.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ribčevo gospodarsko poslopje stoji za Prešernovo rojstno hišo. Država je poslopje odkupila leta 2019, gre pa za spomeniško zaščiten objekt iz 19. stoletja, ki je z izjemo neustreznih in nezakonitih prizidkov ohranjen v izvornem stanju. Med hišo in poslopjem je dvorišče, poleg pa sta sadovnjak s paviljonom učilnice na prostem ter kmečki vrt. Skupaj tvorijo vsi objekti in prostori sklenjeno celoto tradicionalne podeželske domačije.

V gospodarskem objektu, ki je izvorno namenjen skednju in seniku, bo urejen interpretacijski center z vsemi podpornimi in dopolnilnimi programi za muzejsko in kulturno dejavnost, katere del se v Prešernovi rojstni hiši že izvaja. Tako nameravajo rojstno hišo programsko razbremeniti in očistiti odvečnih vsebin, da bo lahko pričevala kot etnološki spomenik, kompleks domačije pa se bo z enotno vsebino znova povezal v celoto.

Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo
Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo

Dolgoročno bodo v okvir razširjene domačije v njenem vplivnem območju na vzhodu vključili tudi obstoječi novejši objekt na naslovu Vrba 1, ki naj bi s svojimi programi pomagal servisirati Prešernovo domačijo in gospodarsko poslopje, morda tudi kot nadomestni objekt, kar je še stvar strokovne presoje.

Notranjost objekta prilagojena novim funkcijam
Predvidena je celovita prenova gospodarskega poslopja, odstranili bodo vse novodobne odvečne prizidke in novim funkcijam prilagodili tudi notranjost objekta. V pritličje interpretacijskega centra bodo umestili recepcijo s prodajo vstopnic, manjšo trgovino in garderobo, prostor za muzejsko razstavo, posvečeno izbrani tematiki v povezavi s Prešernom, sanitarije za obiskovalce in servisne prostore.

Na novo bodo uredili tudi stopnice na gank in mostovž oziroma klančino za vstop v nadstropje. Za vhodom bo večji predprostor z mogočimi informacijskimi in interpretacijskimi paneli, za njim pa še zgornja avla za razstave in pogostitve.

Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo
Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo

Večnamenski prostor z dvorano za predavanja in koncerte
Preostali del nadstropja bo skoraj v celoti večnamenski prostor oziroma dvorana, namenjena koncertom, predavanjem, predstavam, konferencam, delavnicam, začasnim razstavam, praznovanjem, porokam in drugim dogodkom.

Ožji pregrajen prostor vzdolž objekta bo namenjen skladiščenju različne opreme, sanitarijam za zaposlene in obiskovalce, strojnemu prostoru za razvode ter stopnišču, ki vodi v mansardni prostor s pisarnami. V jugovzhodno polovico ostrešja bodo namreč umestili dodatno nadstropje za potrebe prostorov za zaposlene.

Konec investicije, vključno s postavitvijo nove stalne razstave, je predviden v letu 2026. Ogled Prešernove domačije se bo začel v novem interpretacijskem centru v gospodarskem poslopju, pot pa bo obiskovalca vodila do muzejske etnološko obarvane postavitve v Prešernovi rojstni hiši.

Foto: Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo
Foto: Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin/Ministrstvo za kulturo

Spoznavanje življenja na kmetiji
Oba objekta bo povezovala zunanja ureditev. Sadovnjak in kmečki vrt bosta dopolnjevala muzejski prikaz življenja na domačiji. Dvorišče se bo vsakodnevno uporabljalo kot prostor srečevanja obiskovalcev, ob posebnih dnevih pa kot prostor za organizacijo zunanjih dogodkov in prireditev. Krajinska ureditev domačije se bo naslanjala na tradicionalno podobo zaokroženih gorenjskih domačij, hkrati pa navezovala na specifično rabo prostora, beremo v projektni dokumentaciji.