Zaradi prehodnosti Glavnega trga poteka prenova v več fazah, izkopavanja pa še niso končana. Foto: Občina Vipava
Zaradi prehodnosti Glavnega trga poteka prenova v več fazah, izkopavanja pa še niso končana. Foto: Občina Vipava
Ob arheološkem izkopavanju so bili odkriti tudi ostanki rimske naselbine. Foto: Občina Vipava
Ob arheološkem izkopavanju so bili odkriti tudi ostanki rimske naselbine. Foto: Občina Vipava

Prenovitvena dela na trgu trenutno stojijo zaradi potrebne priprave novih projektov.

"Kot so že predhodne arheološke raziskave nakazale, so izvedene arheološke raziskave na Glavnem trgu v Vipavi odkrile dobro ohranjene ostanke grajske konjušnice. Odkrili smo ostanke zidov, notranjih tlakov v objektu ter dvoriščnih tlakov, odvodnih kanalov in vodnjak. Najdene ostaline izvirajo iz več gradbenih faz, ki jih povezujemo z obnovo oziroma prenovo in pozidavo konjušnice," je pojasnila Patricija Bratina iz novogoriške enote Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Odkritja so se nahajala tik pod površjem, predvsem v osrednjem delu odprtega območja neposredno pred barom Marjanca – na tlorisu konjušnice grofov Lanthieri iz 17. stoletja.

Konjušnica za cesarja
Povod za gradnjo dvorca Lanthieri je bil najverjetneje obisk cesarja Leopolda I., ki je bil napovedan za leto 1660; cesar je tega leta v Vipavi prenočil na poti iz Ljubljane v Gorico. Dunajski dvor je pred obiskom vladarja običajno poslal posebne komisarje, ki so poskrbeli za ureditev dodatnih prostorov za vladarjevo spremstvo in tako so na državne stroške, posebej za to priložnost, v Vipavi zgradili posebne hleve za kar 240 konj vojaškega prateža.

Ostaline rimskih objektov bodo ostale in situ
Ob arheološkem izkopavanju so bili odkriti tudi ostanki rimske naselbine. To so ostanki rimskih objektov, vkopanih v geološko osnovo.

"Odkrite ostaline so bile dokumentirane za potrebe 3D-predstavitve ter vizualizacije in se ohranjajo in situ pod novim tlakovanjem," je še povedala Patricija Bratina. Izsledke preiskav je treba še pregledati in ovrednotiti.

Odkritja so se nahajala tik pod površjem, predvsem v osrednjem delu odprtega območja neposredno pred barom Marjanca, na tlorisu konjušnice grofov Lanthieri iz 17. stoletja. Foto: Občina Vipava
Odkritja so se nahajala tik pod površjem, predvsem v osrednjem delu odprtega območja neposredno pred barom Marjanca, na tlorisu konjušnice grofov Lanthieri iz 17. stoletja. Foto: Občina Vipava
Foto: Občina Vipava
Foto: Občina Vipava

Arheološkega izkopavanja še niso končali. Zaradi prehodnosti Glavnega trga poteka prenova v več fazah, temu bodo sledile tudi nadaljnje arheološke raziskave.

"Arheološke raziskave potekajo vzporedno z gradbenimi deli, in sicer na posameznih odsekih trga potekajo ob gradbenih delih, na območju predvidenih objektov pa se izvajajo kot priprava gradbenih del po odstranitvi asfalta in novodobnih nasutij. Zaključek del in raziskav je tako odvisen od poteka gradbenih del," je še povedala.

Projekt bo treba prilagoditi
Na Glavnem trgu v Vipavi dela trenutno stojijo. Zaradi zaščite arheoloških ostalin bo treba nekoliko dvigniti tlakovanje, zato je treba pripraviti novo projektno dokumentacijo, je povedal vipavski župan Anton Lavrenčič. Dela se bodo zato nekoliko zavlekla v začetek prihodnjega leta, prav tako bo to nekoliko podražilo samo investicijo.